За нас

za nas

Фирмата започва своята дейност от 2000 г. с основен предмет на дейност извършване на счетоводни услуги:

  • текущо счетоводно отчитане
  • годишно счетоводно приключване
  • изготвяне на годишен финансов отчет

СчетоводствоБГ Ви предлага:

- обслужване от компетентни счетоводители

- опазване фирмената и търговската тайна

- строга дискретност

- изграждане и запазване на добър имидж на компанията Ви пред НАП и осигурителния институт.