Работниците, които работят без трудов договор няма да плащат глоба

Работещите без трудов договор няма да плащат глоб. Това следва от решението на Конституционния съд (КС), който отмени направените поправки в Кодекса на труда. Те влязоха в сила през януари 2012г., но депутати от БСП и ДПС сезираха съда.

В Решение №7 по конституционно дело №2, обнародвано на 29 юни 2012 г. е посочено, че работниците не подлежат на глоба за това, че работят без трудов договор.

Нарушителите бяха длъжни да плащат трикратния размер на спестените лични осигурителни вноски, които се внасят в тяхна полза в социалните. Според съда обаче този текст противоречи на чл. 16 от Конституцията, тъй като не защитава и не гарантира труда, а наказва работника.

Съдиите смятат, че несключването на договор се отнася до задължения от частноправен характер, за неизпълнението на които не може да се налага административно наказание. Те определят като изкуствено обяснението, че глобата се налага в интерес на работника.