Цени

Цените зависят от това върху какъв вид обслужване сте се спрели.

І. Абонаментно:

В зависимост от това, какво ще включва абонаментното обслужване и от обема на документооборота, цените са в следните граници:

  • за юридическо лице, нерегистрирано по ЗДДС – от 1/2 до 4 минимални работни заплати месечно;
  • за юридическо лице, регистрирано по ЗДДС – от 2 до 10 минимални работни заплати месечно.

ІІ. Еднократно – на избран от клиента период:

В този случай заплащането се извършва на брой обработени документи – по 1.50 лв./док. и еднократна такса от 3 минимални работни заплати за годишно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет.

Консултации
30лв. за 1 час и по 15лв. на всеки следващ започнат час.